Future4Kids

De stichting heeft ten doel:

In de regio, gevormd door de huidige gemeenten Stadskanaal, Borger-Odoorn en Pekela, (jonge) leerlingen en hun ouders op een positieve manier kennis te laten maken met techniek en technologie en de leerlingen aldus te interesseren voor een loopbaan in de techniek en/of de technologie.

Teneinde het middelbaar beroepsonderwijs in- en voor de regio te behouden en regionaal te kunnen voldoen aan de (grote) vraag van in de regio gevestigde bedrijven naar technisch/technologisch opgeleid personeel en aldus bedoelde bedrijven in- en voor de regio te behouden en bevolkingskrimp in de regio zo veel mogelijk te voorkomen

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 1. het organiseren van techniek- en technologie-onderwijs in het primair onderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs;
 2. aan te sluiten bij bestaande projecten op het gebied van techniek en technologie voor kinderen, zoals de projecten “Meester Paul”, de Legoleague”, “Solarraces” en “Technologie en Toepassing”;
 3. het – zo mogelijk in samenwerking met het bedrijfsleven – opzetten en faciliteren van nieuwe projecten op het gebied van techniek en technologie voor leerlingen in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs;
 4. het stimuleren van een intensieve samenwerking tussen de zogenoemde “vier O’s”: ondernemers, overheid, onderwijs en ouders, bij het opzetten en uitvoeren van vorenbedoelde projecten;
 5. het faciliteren van een werkgroep ambassadeurs van de techniek, bestaande uit docenten met een technische achtergrond en leerlingen.

De stichting heeft géén winstoogmerk.

Doelstelling projecten

 1. In de regio leerlingen (al op jonge leeftijd) en hun ouders op een positieve manier kennis te laten maken met techniek/technologie omdat
  • er voldoende werkgelegenheid is;
  • we bedrijven voor en in de regio willen behouden;
  • we het MBO voor deze regio willen behouden.
 2. Het stimuleren van de samenwerking tussen de 4 O’s (ondernemers, overheid, onderwijs en ouders). Alle vier zijn van groot belang om de doelen van de stichting te realiseren.
 3. Een verbinding realiseren met het nog te ontwikkelen innovatiehuis.
 4. Motiveren van bedrijven om deel te nemen aan voorlichtingsactiviteiten en leerlingen kennis te laten maken met techniek/technologie.
 5. Het mede faciliteren van activiteiten met en voor leerlingen op alle niveaus en aanhaken bij bestaande initiatieven.