Deelnemers

Bestuur

 • Voorzitter: Rob Brunekreeft (SG Perspectief)
 • Vice-voorziter: Marieke Andreae (OPRON)
 • Penningmeester: Eric Vos (Witec)
 • Secretaris: Bert Dijkstra (Ubbo Emmius)
 • Anne de Vries (Ubbo Emmius)
 • Ans Alers (Primenius)
 • Wiebe Cazemier (Lefier)

Ubbo Emmius

Een school is er niet alleen voor het behalen van een diploma maar ook om leerlingen te laten ontdekken wat ze leuk vinden om te doen en talenten te laten ontdekken waarvan ze geen weet hebben dat ze die in zich hebben, bijvoorbeeld talent voor techniek. Vandaar dat het belangrijk is dat er al op jonge leeftijd aandacht wordt geschonken aan techniek en technologie. Vandaar dat ik namen Ubbo Emmius scholengemeenschap graag deelneem aan Future4Kids om er mede voor te zorgen dat er een doorgaande technieklijn is van basisonderwijs tot en met het voortgezet onderwijs.

Scholengroep Perspectief

Future4Kids zie ik als een prima middel om kinderen al op jonge leeftijd in contact te brengen met techniek in de breedste zin van het woord. Techniek biedt ongelooflijk veel kansen en uitdagingen, maar dan moet je wel een beeld hebben waar het over gaat. We maken allemaal op heel veel manieren gebruik van techniek en dus zijn er mensen nodig om hierin opgeleid te worden en techniek verder te ontwikkelen. Daar kan Future4Kids volgens mij een bijdrage aan leveren.

Rob Brunekreeft, directeur-bestuurder Scholengroep Perspectief.

Primenius

Techniek speelt een grote rol in het dagelijkse leven van onze samenleving. Alle leeftijden komen dagelijks in aanraking met techniek, denk alleen maar aan de telefoons, I-Pads en computers. 

De doelstellingen van Future4kids sluiten aan bij de ontwikkelingen die binnen het primair onderwijs in ons land aan de orde zijn. Met name; “leerlingen (op jonge leeftijd) en hun ouders op een positieve manier kennis te laten maken met techniek/technologie.”

Door deel te nemen aan de projecten binnen Future4kids laten we leerlingen zien en ervaren wat techniek betekent in de breedste zin van het woord.

Ans Alers, Meerschools-directeur Stichting Primenius


Scholengroep OPRON

Door deelname aan het innovatieve project ‘Future4Kids’ maken de leerlingen (al op jonge leeftijd) en hun ouders op een positieve manier regelmatig kennis met techniek.

Door de aansprekende projecten leren de kinderen dat:

 • Techniek overal is, veelzijdig is en divers;
 • Techniek altijd werk en ruimte geeft om jezelf te ontwikkelen;
 • Techniek bijdraagt aan de samenleving
 • Techniek stoer, leuk en creatief is
 • Techniek kansen biedt voor de toekomst.

De ervaringen die de kinderen op doen bij dit project kunnen een positieve invloed hebben op de besluitvorming aangaande een toekomstige opleiding en hun verdere carrière.

Scholengroep OPRON biedt haar leerlingen daarom graag nu de kans voor de mogelijkheden van later!

Marieke Andreae – Bestuurder Scholengroep OPRON

NL Stenden Pabo

Tekst volgt.

Witec

Als technologische onderneming is Witec continue op zoek naar nieuwe medewerkers. Wij constateren dat er steeds minder kinderen en ouders kiezen voor een toekomst in de Techniek.

Door deel te nemen aan de stichting willen wij technologie graag meer zichtbaar maken in onze omgeving en hiervoor de interesse van kinderen aanwakkeren.

Het centraal stellen van kind, ouder en mogelijke opleidingen vinden wij een verfrissend uitgangspunt om naar deze problematiek te kijken.

Mede als we weten dat voor 60% van de huidige basisschool leerling de toekomstige baan nog niet bestaat. Persoonlijk spreekt de samenwerking tussen Ondernemers, Onderwijs, Overheid en Ouders mij erg aan.

Eric Vos