Direct naar de inhoud.

Groep 1 & 2

Voor groep 1/2 geldt dat er een bepaalde volgorde zit in hoe de lessen gegeven moeten worden. Dat is ook de reden dat er bij groep 1/2 een overzicht is gemaakt van deze volgorde. Bij de andere groepen zit er geen volgorde in de lessen, dus is daar ook geen overzicht te vinden. 

Lessen

Alle lessen

Kerndoelen

Kerndoel 40
De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren
onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.

Kerndoel 41
De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en
functie van hun onderdelen.

Kerndoel 42
De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen,
zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

Kerndoel 43
De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van
temperatuur, neerslag en wind

.Kerndoel 44
De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de
werking, de vorm en het materiaalgebruik.

Kerndoel 45
De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te
voeren en te evalueren.

Kerndoel 46
De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon leidt tot
natuurverschijnselen zoals seizoenen en dag-/nachtritme.

Terug